Välkommen till Karlstads Sändareamatörer Repeaterförening, SK4AV.

Vår repeater är SK4RJJ "Radio John-John".

Frekvensen är 145,775 MHz (-600kHz duplex) med smal FM-modulering,

FM-N (12.5 kHz). Den öppnas med 1750 Hz eller subton 74,4.

SK4RJJ

Operatör för SSA-Bulletinen

Stöd eltekniken av repeatern genom att bli medlem, kostar bara 50:-/år,
eller genom att ge ett driftbidrag till verksamheten.

Sätt in ditt bidrag på SHB 6801 466 165 501 och ange din signal som avsändare.
Se under fliken "Bli medlem" för mer info om medlemskap och nya dataskyddslagstiftningen.

Info om den nya repeatern finns som länkar i vänsterspalten, radonsanering samt mätning. Kontaktuppgifter.

Medlemslistan uppdaterad 2017-02-22

Vi är medlemmar i Sveriges Sändareamatörer -
Ventilation Stockholm samt Elex Solceller

ssa

SUNNE-Repeatern’s historia Repeatern inköptes från USA i mitten av 70talet. Måste vara 1976 eftersom vi firade 30-års-jubileum 2006! Imitiativtagare var Hans SM4MI, som såg till att repeatern, som var i form av en byggsats, kom hem från "staterna". Fabrikatet var och är väl delvis (HI) VHF Engineering. SM4FT Lasse lade ned mycket arbete på att modifiera kaviteterna som från början var avsedda för ett annat frekvensband. Han byggde dessutom sändardelen. SM4HXL Lennart byggde logiken med den berömda "plongen". SM4AJO Walter (silent key) tog hand om nätaggregatet och SM4DDY Rolf byggde mottagaren. Finansieringen gjordes genom att många amatörer i värmland lade 200:- var till repeaterkassan. Det gjordes av minst 20 personer. Ganska mycket pengar på den tiden. Repeatern ägs av KSA, Karlstad Sändareamatörer och har hela tiden funnits på Sunne/Blåbärskullen (hette förr Blåbergskullen) FM-TV-station. Att föreningen fick sätta upp repeatern där berodde på att ganska många radioamatörer var anställda vid dåvarande Televerket Radio, senare Mobitel, numera Terracom. Att vara radioamatör var på den tiden en merit inom yrket! Genom vänligt tillmötesgående av senare tiders chefer har utrustningen fått vara kvar på Blåbärskullen. Repeatern var till att börja med placerad uppe i mastkuren. För att kunna få in den i masthissen var man tvungen att såga itu ramverket i två delar. Antennen var en enkel vertikal dipol på samma höjd som kuren. Senare flyttades repeatern ned till huvudbyggnaden där den var mer lättåtkommlig för service. För att åka upp till mastkuren erfordrades nämligen s.k. mastintyg, vilket inte alla har! De 4 stackade dipolerna som nu används är av finsk tillverkning och inköptes 1983 från SRS och bekostades av KSA:s klubbkassa.


Fästena tillverkades i rostri metall på KMV:s experimentverkstad där SM4FYT(numera 3:a)Carl-Sigard Bruse hade kontakter. Repeatern har fungerat mycket bra alla dessa år. Omprogrammering från SK4RJJ till SK4AV/R skedde i slutet av 90-talet. Då och då har filtren justerats. Även smärre frekvensjusteringar har varit nödvändiga, TX kristallen driver med åren. Den är trimmad vid logikbytet, dvs 05 04 20. Efter hand har repeatern fått en bättre antenn och är nu utrustad med 4 stackade vertikala antenner. Någon gång i början på 90 talet fick den en preamp (HF-förstärkare). Det gör att mottagaren är mycket känslig. Den byggdes av Göran SM4CYY. För ”hjärnbytet” denna gång (2006) samlades pengar in på samma vis som vid starten, men med betydligt mindre insats. Dessutom har repeatern fått en ny mottagare, en ICOM IC-F100S och tillsammans med den preamp som nämnts är känsligheten mycket god. Om och tillbyggnader på senare år har gjorts av Roy SM4FPD och Staffan SM4XES, båda anställda på Swedish Radio Supply. Då och då har filtren justerats. Även en smärre frekvensjustering har varit nödvändig, TX kristallen driver med åren. Den är trimmad vid logikbytet, dvs 08-05-15. Efter hand har repeatern fått en bättre antenn. Någon gång i början på 90 talet fick den en PRE amp, det gör att mottagaren är mycket känslig. Pre ampen gjordes av SM4CYY, Göran. Omprogrammering från SK4RJJ i slutet av 90 talet, till SK4AV/R.

Vi supportar nys inovativa ideer som skonar miljön såsom Laddbox elbil är verksamma inom.