Styrelsen för Karlstad Sändareamatörer Repeaterförening 2015.

Ordförande:        SM4VJG Peter Tjäder    054-834411, 070-3156705
Sekreterare:       SM4HBG Rolf Tjäder     054-872731, 070-3156718
Kassör:            SA4BYH Hans Melcher    073-3720850

Revisorer:         SM4AFK Kjell Olsson och
                   SM4RKZ Sven-Gunnar Magnusson

Kontaktperson repeatern:     
SM4HBG
Webb-ansvarig:                SA4BYH