Vill du bli medlem i KSA?

Kontakta vår sekreterare Rolf Tjäder, SM4HBG, på mobil 070-3156718
eller per mail
sm4hbg@ssa.se.

Medlemsavgiften för 2018 är 50:- och vårt bankkonto är SHB 6801 466 165 501

Skriv signal och namn som avsändare.

Välkommen att höra av dig!


EU har beslutat om en ny personuppgiftslag, den införs i Sverige
den 25 maj 2018. Enligt den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR) måste ni som medlem ge samtycke till
de personuppgifter vi har i medlemsregistret.

Genom årlig inbetalning av KSA:s medlemsavgift lämnar medlemmen sitt
samtycke enligt dataskyddsförordningen (GDPR ) Kapitel 1, Artikel 4:11
(en frivillig entydigt bekräftad handling) till att följande personuppgifter
behandlas i KSA:s medlemsregister; namn, adress, telefonnummer, signal,
och E-postadress.
 
Uppgifterna raderas på begäran, alternativt då medlemsavgiften uteblivit två
kalenderår efter senaste inbetalningen.